DBRSA Logo

DBRSA schiet- en wedstrijdreglement GKG en KKG

DBRSA schiet en wedstrijdreglement benchrest grootkaliber geweer en kleinkaliber geweer.
14 januari 2014; Versie 1

Download hier een PDF versie van GKG en KKG wedstrijdreglement

 

1. ALGEMEEN

2. WAPENS, UITRUSTING EN MUNITIE

3. DE SCHIJVEN

4. SCHIETHOUDING

5. SCHIETBANEN

6. WEDSTRIJD ONDERDELEN

7. WEDSTRIJD REGELS

8. SCHOTWAARDERING

9. BAANCONTROLES

10. WEDSTRIJD OFFICIALS

11. REGELS VOOR BEPALING VAN DE RANGVOLGORDE

12. RECORDS EN LIMIETEN

13. INSCHRIJFGELD EN PRIJZEN

14. LIMITERING DEELNAME WEDSTRIJDEN

Bijlage 1 (Afmetingen en specificaties geweer)
Bijlage 2 (voorbeeld schietkaarten groot kaliber -, lucht - & klein kaliber geweer)

 

Hoofdstuk 1. ALGEMEEN

Voor de toepassing van dit reglement wordt eveneens verwezen naar de reglementen van het NBRSA (National Benchrest Shooters Association), de WBSF (World Benchrest Shooters Federation) en de EBSF (European Benchrest Shooters Federation) voor wat betreft de Grootkaliber-wapengroepen Hunter en Varmint, voor de Klein kaliber wapengroepen International Sporter (ISP)en Varmint evenals voor de Luchtdruk disciplines sporter en Varmint wordt eveneens verwezen naar de reglementen van de WRABF (World Rimfire & Air Rifle Benchrest Federation) en de ERABSF (European Rimfire & Air Rifle Benchrest Shooters Federation).

Hoofdstuk 2. WAPENS, UITRUSTING EN MUNITIE

Grootkaliber geweer Light Varmint:

Elk schouderbaar centraal vuur geweer tot het kaliber 8mm, met een handbediend en mechanisch werkend afvuur mechanisme met een gewicht van maximaal 4,7638 kilogram inclusief richtkijker. De vergroting van de richtkijker is vrij.
De loop mag niet korter zijn 457 mm. Het voorhout mag vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 76,2 mm. Voor de overige maten zie bijlage 1

Grootkaliber geweer Heavy Varmint:

Elk schouderbaar centraal vuur geweer tot het kaliber 8mm, met een handbediend en mechanisch werkend afvuur mechanisme met een gewicht van maximaal 6,1236 kilogram inclusief richtkijker. De vergroting van de richtkijker is vrij.
De loop mag niet korter zijn 457 mm. Het voorhout mag vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 76,2 mm. Voor de overige maten zie bijlage 1

Grootkaliber geweer Hunter klasse:

Elk schouderbaar centraal vuur geweer met een minimum kaliber van 6,35mm(.25) en een maximum kaliber van 8mm, met handbediend en mechanisch werkend afvuurmechanisme. Het gewicht in deze klasse is vrij. De vergroting van de richtkijker is eveneens vrij.
De loop mag niet korter zijn dan 457 mm. De loop mag ook recht zijn i.p.v. taps toelopend, maar de loop mag nergens een grotere diameter hebben dan 31,75 mm. Het voorhout mag vlak of convex zijn. De kolf mag nergens breder zijn dan 76,2 mm.
Het geweer mag uitgerust zijn met een magazijn of als enkelschots geweer zonder magazijnboring zijn uitgevoerd. Eventueel zijn meerdere lopen toegestaan voor zover de kogelloop voldoet aan de minimale en maximale toegestane kalibers. Met hagelgeweren mag niet worden geschoten.

Kleinkaliber geweer International sporter (ISP):

Elk schouderbaar randvuur geweer gekamerd voor .22 Short, Long of Long Rifle munitie met een handbediend en mechanisch werkend afvuur mechanisme en een gewicht van maximaal 3,855 kilogram inclusief richtkijker.
Geen enkele toegevoegde voorziening zoals loopgewichten, tuners, stabilisatoren is toegestaan. Originele vizieren als keep/korrel of korreltunnel mogen op de loop bevestigd blijven mits ongewijzigd.
De richtkijker mag een maximale vergroting hebben van 6,5X. Richtkijkers met een variabele vergroting moeten worden ingesteld op 6,5X en verzegeld.
De actie mag ingebed zijn en wijzigingen van het trekkermechanisme zijn toegestaan. Het voorhout mag vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 57,15 mm. Het gebruik van stock tape is niet toegestaan.

Kleinkaliber geweer Light Varmint:

Elk schouderbaar randvuur geweer gekamerd voor .22 Short, Long of Long Rifle munitie, met een handbediend en mechanisch werkend afvuur mechanisme en een gewicht van maximaal 4.762 kilogram, inclusief richtkijker. Toegevoegde voorzieningen zoals loopgewichten, tuners, stabilisatoren zijn toegestaan. De richtkijker vergroting is vrij. Elektronische trekkers zijn niet toegestaan.
Het voorhout mag vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 76,2 mm. Indien de achterzijde van de kolf is afgevlakt mag dit vlakke gedeelte niet breder zijn dan 25 mm. Het gebruik van stock tape is toegestaan.

Kleinkaliber geweer Heavy Varmint:

Elk schouderbaar randvuur geweer gekamerd voor .22 Short, Long of Long Rifle munitie met een handbediend en mechanisch werkend afvuur mechanisme en een gewicht van maximaal 6,810 of 6,356 kilogram inclusief richtkijker (de WBSF kent als maximum een lager gewicht en kent geen Light Varmint klasse).
Toegevoegde voorzieningen zoals loopgewichten, tuners, stabilisatoren zijn toegestaan. De richtkijker vergroting is vrij. Elektronische trekkers zijn niet toegestaan. Het voorhout mag vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 76,2 mm. Indien de achterzijde van de kolf is afgevlakt mag dit vlakke gedeelte niet breder zijn dan 25 mm. Het gebruik van stock tape is toegestaan.

Hoofdstuk 3. SCHIJVEN

De kleinkaliber geweer-schijf voor 25 meter kent 25 wedstrijdtargets op een A3 formaat schijf. Zowel links als rechts bevinden zich proeftargets.

Centraal op de kaart staan 25 wedstrijd targets ieder in een vierkant van 50 bij 50 mm.
De diameter van de 10-ring is 2mm; de 9-ring 8mm; de 8-ring 14mm; de 7-ring 22mm de 6-ring 30mm en tenslotte de 5-ring is 39mm diameter. Een schot buiten de ringen maar binnen het vierkant wordt gewaardeerd als een 4. De 6 ring is zwart gekleurd de overige ringen zijn wit. Alleen op de proeftargets staat de waarde van de ringen.

De Kleinkaliber geweer-schijf voor 50 meter kent dezelfde indeling, A3 formaat, 25 wedstrijdtargets met links en rechts de proeftargets. Ook hier wordt alleen de waarde van de ringen vermeld op de proeftargets. De wedstrijdtargets zijn eveneens gevat in een vierkant van 50 x 50mm.

De diameter van de 10-X, de mouche, is 0,792mm; de 10 is 6,35mm; de 9-ring 12,7mm; de 8-ring 19,05mm; de 7-ring 25,4mm; de 6-ring 31,75mm en tenslotte is diameter van de 5-ring 38,1mm. De 5 en de 6-ring zijn beiden zwart, de rest van de ringen is wit. Het papier moet 160gram/vierkante meter of zwaarder zijn.

Deze kaarten worden in een horizontale positie op de schijfframes bevestigd. Een verzoek om ze verticaal te plaatsten kan uitsluitend voor het begin van de wedstrijd worden ingediend. Voorbeelden: zie bijlage 2

De officiële 100 meter/yard schijven voor alle geregistreerde wedstrijden in een competitie moeten zijn voorzien van een 10-ring met een diameter van 12,7mm gemeten over de buitenkant van de lijn. De 9-ring moet een diameter hebben van 25,4mm elke volgende ring, tot en met de 6-ring wordt telkens 12.7mm groter in diameter. De ringen 5 t/m 1 worden niet afgebeeld.

Het zogenaamde richtvierkant moet een vierkant zijn met zijden van 25,4mm en een lijndikte van 6,35mm, Dit vierkant moet op de 8-ring geplaatst zijn in de 12-uurs positie. Een rechthoek van 88,9mm bij 120,65mm moet gecentreerd op een schietschijf van circa 203mm vierkant worden geplaatst. In dit vierkant mag verder geen enkel teken of figuurtje worden afgebeeld.

Een proefkaart met een identiek ontwerp moet direct onder de wedstrijdkaart worden gedrukt. Deze proefkaart moet herkenbaar zijn aan een P of S (sighter) Op deze proefkaart moeten een extra 10- en 9-ring worden geplaatst linksonder en rechtsonder grenzend aan de 8-ring.

De afstand tussen bodemlijn van het vierkant van de wedstrijdkaart en de bovenlijn van het vierkant van de proefkaart moet ongeveer 88,9mm zijn.

De totale schietkaart wordt ongeveer 203 bij 406mm. De drukkleur moet zwart zijn. Zie bijlage 2.

Targets voor grotere afstanden moeten verhoudingsgewijs worden vergroot. De lijndikte en de afstand tussen wedstrijdkaart en proefkaart hoeven niet verhoudingsgewijs te worden vergroot. De 200 meter/yard schietkaart heeft dezelfde papiermaat. Het frame rond de schijf wordt een vierkant geplaatst op 12,7mm uit de randen.

De 300 meter/yard kaart meet 457,2 bij 914,4mm. Ook hier twee vierkante frames voor wedstrijd en proefkaart op 12,7mm uit de randen van het papier. De drukkleur voor deze kaart moet rood zijn.

Het is mogelijk om op 100 meter de targets op 1 vel A2 af te drukken. Hierbij zijn de maten gelijk aan de wedstrijdkaart. Er worden echter 5 wedstrijdtargets naast elkaar afgedrukt. Hieronder worden 5 proefkaarten gedrukt op dezelfde afstand van de wedstrijdkaarten.

Wanneer voor 300 meter wordt gewerkt met dezelfde schijfframes als voor 100 en 200 meter in verband met de backer apparatuur, worden deze kaarten op dezelfde maat papier als 100/200 meter kaarten afgedrukt. Het aantal ringen beperkt zich dan tot de 10-, de 9- en de 8-ring. De drukkleur blijft rood.

De wedstrijdkaarten die in de Hunter klasse worden gebruikt zijn voorzien van 5 wedstrijdschijven, steeds twee naast elkaar en 1 proefschijf rechtsonder. De oriëntatie is hier verticaal. De targets zijn geheel zwart of wit met de 8-, 9- en 10 ring in rood. De targets kennen ringen van 1 t/m 10 en een 10-X.

Hoofdstuk 4. SCHIETHOUDING

De benchrest-disciplines worden zittend verschoten vanaf een tafel (bench).
De bench is een solide geconstrueerde tafel met een hoogte van ongeveer 812 mm. Hierbij hoort een kruk of stoel die in de hoogte verstelbaar moet zijn. De tafels moeten zodanig zijn ontworpen dat zowel rechtshandig als linkshandig kan worden geschoten.

De voorsteun (rest) mag alleen het voorhout van het geweer ondersteunen. Op de voorsteun moet zich een buigbare zak bevinden gevuld met zand. Dit zandzakje moet minimaal 12,7 mm dik zijn. Het geweer mag met geen enkel ander onderdeel dan deze zandzak contact maken met de voorsteun behalve met een eventuele stop aan de voorzijde van de steun. De voorsteun mag in de hoogte en zijwaarts verstelbaar zijn. De voorsteun mag niet aan het geweer worden bevestigd. Het geweer moet verticaal uit de voorsteun kunnen worden getild.

De achterzak mag alleen het achterstuk van de kolf steunen. Een eventuele pistoolgreep mag niet op de achterzak rusten. Er mag gebruik gemaakt worden van een zogenaamde spacer om de achterzak op te plaatsen. Deze spacer noch de achterzak mogen verstelbaar zijn. De spacer mag geen uitstekende delen hebben die in de achterzak of de tafel kunnen worden gestoken. In geen enkel geval mag de achterzak in een bak of container worden geplaatst. De achterzak moet kunnen worden ingedrukt met een vinger. De bodem uitgezonderd. Voorsteun noch achterzak mogen aan de bench of aan elkaar worden bevestigd. In geen enkel geval zijn voorzieningen toegestaan die het geweer terugbrengen in zijn uitgangspositie na het schot zodanig dat voor een volgend schot niet meer opnieuw behoeft te worden gericht.

Hoofdstuk 5. SCHIETBANEN

Alle benchrest disciplines voor alle wapengroepen worden op buitenbanen verschoten. De positie van de schutters mag overdekt zijn. Eventueel mag ook de doellijn overdekt zijn.
Veiligheidsvoorzieningen als schermen zijn toegestaan.

Voor de wedstrijd begint mag de baan worden betreden voor het plaatsten van windvanen.
Bij de grootkaliber-disciplines mag de baan gedurende de wedstrijddag niet meer worden betreden, ook niet als bijvoorbeeld windvanen omwaaien. Alleen het Target-personeel mag de baan op om schijven verwisselen.

Bij de kleinkaliber-disciplines mogen de windvanen na iedere match worden verplaatst.
Voor Europese en Wereldkampioenschappen moet de schietbaan over minimaal 25 schietpunten beschikken.

De baan moet beschikken over een rustige liefst afgeschermde ruimte voor de resultaat meting. Voor internationale wedstrijden dient bij grootkaliber geweer-wedstrijden een herlaadruimte beschikbaar te zijn. Tevens moet de mogelijkheid worden geboden de gebruikte wapens in alle wapengroepen te reinigen. Hiervoor wordt een combinatie van herlaad en schoonmaakruimte geboden.
De baan moet verder zodanig zijn of kunnen worden ingericht dat voor de volgende disciplines over de bijbehorende afstanden kan worden geschoten:

Kleinkaliber geweer: 50 meter(eventueel 25 meter als extra wedstrijd element)
Grootkaliber geweer: 100 meter, 200 meter(eventueel 300 meter als extra wedstrijd element)

Hoofdstuk 6. WEDSTRIJD ONDERDELEN

Op de volgende onderdelen worden nationale en internationale wedstrijden verschoten:

  • Kleinkaliber geweer International Sporter(ISP) voor punten op 50 meter 25 wedstrijdschoten in 20 minuten. Een volledige wedstrijd bestaat uit 3 kaarten met 25 schoten.
  • Kleinkaliber geweer Light Varmint voor punten op 50 meter 25 wedstrijdschoten in 20 minuten. Een volledige wedstrijd bestaat uit 3 kaarten met 25 schoten.
  • Kleinkaliber geweer Heavy Varmint voor punten op 50 meter 25 wedstrijdschoten in 20 minuten. Een volledige wedstrijd bestaat uit 3 kaarten met 25 schoten.
  • Grootkaliber geweer Light Varmint groepsscore op 100, 200 en 300 meter 5 schoten per wedstrijdkaart in 7 minuten. Indien geen mogelijkheid voor een warm-up ronde wordt geboden kan de eerste wedstrijdserie worden verlengd tot 10 minuten.
  • Grootkaliber geweer Heavy Varmint groepsscore op 100, 200 en 300 meter eveneens 5 wedstrijdschoten in 7 minuten eventueel de eerste serie 10 minuten. In plaats van de 300 meter afstand voor Light en Heavy Varmint kan voor de Heavy Varmint klasse op de afstand van 200 meter een 10-schot groepscore wedstrijd worden verschoten. Voor deze 10 schoten wordt dan 12 minuten per wedstrijdkaart gegeven. Bij ontbreken van een warm-up ronde mag de voor eerste serie 15 minuten worden gegeven.
  • Grootkaliber geweer Hunter klasse groepsscore op 100 meter(in Nederland en België) 25 wedstrijdschoten in 35 minuten.
  • Grootkaliber geweer Varmint klasse groepsscore op 100 meter(in Nederland en België) 25 wedstrijdschoten in 35 minuten.
  • Grootkaliber geweer Hunter klasse voor punten op 100 en 200 meter 5 schoten per wedstrijdkaart in 10 minuten. Een volledige wedstrijd bestaat uit 5 kaarten met 5 schoten.

In alle gevallen geldt binnen de gegeven wedstrijdtijd geen beperking voor het aantal proefschoten.

Hoofdstuk 7. WEDSTRIJDREGELS

Alleen in het geval de hele wedstrijd in 35 minuten op een kaart met 5 wedstrijdtargets wordt verschoten is geen roulatieschema van toepassing.

Op de wedstrijden ingedeeld in series van 7 minuten, geldt een roulatieschema voor de schutters. Elke schutter schuift dan voor de volgende wedstrijd serie een aantal tafels op zodat uiteindelijk door iedere schutter de wedstrijd over de volle breedte van de baan is geschoten. Roulatieschema’s zijn mogelijk over 2, 5 en soms 9 tafels. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare schietpunten en het aantal schutters.

Voor aanvang van officiële en geregistreerde wedstrijden dienen de wapens te worden gewogen. Indien het wapen het toegestane gewicht voor de klasse met meer dan 15 gram overschrijdt wordt het niet toegelaten. Eventueel verwijderen van kleine onderdelen als vizierkappen, schouderplaat of wangstuk om aan de lagere gewichtseis te kunnen voldoen is toegestaan.

Indien tijdens een wedstrijd onbedoeld het eerste schot op de wedstrijdkaart valt kan dit verlies van punten tot een penalty opleveren. Als dit gebeurd dient de schutter dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding te melden voordat een tweede schot wordt afgevuurd. Melden gebeurd door de hand op te steken waarna de baancommandant dit schot vastlegt en de wedstrijd met het normale aantal schoten kan worden afgerond.

VEILIGHEIDSASPECTEN OP DE BAAN

Het is niet toegestaan in en rond de schietbaan de grendel in het geweer te plaatsen. Voor eventuele controle- en afstelwerkzaamheden in de herlaad/schoonmaak ruimte dient de slagpen uit de grendel te worden verwijderd. Het is verder nergens toegestaan de grendel in het wapen te plaatsen of het wapen op het terrein van de schietbaan te dragen met een daarin geplaatste grendel.
Pas na het commando grendels plaatsten mag de grendel in de actie worden geplaatst. Na afloop van de wedstrijdserie moet de grendel weer worden verwijderd. Niet eerder dan nadat iedere schutter zijn grendel uit de actie heeft verwijderd wordt het commando “tafels vrijmaken” gegeven. Het is toegestaan tijdens de targetwisseling achter het geweer zonder daarin aanwezige grendel plaats te nemen om het geweer uit te lijnen op de steunen en de richtkijker in te stellen op de afstand.

Bij het plaatsten van de windvanen is het eveneens toegestaan het geweer te gebruiken om deze uit te richten en de hoogte van de vlaggen af te stellen.

Hoofdstuk 8. SCHOTWAARDERING

Indien voor de discipline een puntenscore geldt wordt bij de puntentelling de hoogst geraakte ring aangehouden. Voor niet direct vast te stellen scoren wordt gebruik gemaakt van een schotmaat in de juiste kalibermaat. Kleinkaliber geweer targets worden altijd gescoord met een schotmaat .224 ongeacht het geschoten kaliber. Een schijf die met een schotmaat is gemeten wordt gemerkt met een P in een van de scorevakken van desbetreffende schijf.

Bij twee schoten op een schijf krijgt dit schot de score van de laagst geschoten waarde minus 1 strafpunt (penalty). Een schot tussen de schijfvierkanten wordt toegerekend aan de schijf waar het grootste gedeelte van het schot invalt. De ruimtes zijn zo klein dat altijd tenminste 1 lijn wordt geraakt.
Voor kleinkaliber geweer op de afstand van 25 meter geldt dat de volledige 10 moet zijn weggeschoten om de waardering 10-X te scoren.

Winnaar is degene met het hoogste aantal punten. Is het aantal punten gelijk dan geldt het hoogste aantal 10-X. Punten notatie is: Aantal punten. X maximaal dus 750.75

De puntentelling in de groot kaliber Hunter klasse voor punten is eveneens een schotwaardering van 1 t/m 10 en de 10 X. Per kaart is dit maximaal 50.5. Maximale score per wedstrijd is dan 250.25.

Voor de disciplines met groepsscore geldt dat deze met de juiste schotkalibers worden gemeten waarbij de waardering wordt vastgelegd tot op 0,01 mm. De gemiddelden (aggregates) over vijf (5) wedstrijdkaarten worden berekend tot op 0,001 mm.
Elk schot boven het kader van de proefkaart wordt gezien als een wedstrijd schot.
Een schot buiten het kader van de wedstrijdschijf geeft een penalty van 1 MOA per 100 meter. Dit is voor 100 meter een bijtelling van 27,77 mm.

Voor 200 meter het dubbele (55,54 mm)en voor 300 meter het drievoudige (83,31 mm).
Van de binnen het kader liggende schoten wordt de groepsgrootte gemeten op de gebruikelijke wijze. De penalty wordt opgeteld bij de gemeten groepsgrootte.

Protest tegen de score is mogelijk. Op kampioenschappen dient hiervoor een protest formulier te worden ingevuld en een borgsom (meestal € 25,00) te worden betaald. Indien het protest wordt toegekend, wordt dit bedrag aan de schutter geretourneerd.
Wanneer bij een groepsscore een verschil kleiner dan 0,25mm wordt gemeten wordt de uitslag niet gecorrigeerd en valt de borg toe aan de wedstrijdorganisatie.

Wanneer bij een puntenscore een score wordt bestreden wordt deze met een schotmaat gecontroleerd. Indien eerder met een schotmaat is gemeten mag dit niet opnieuw. Eventueel kan dan gebruik worden gemaakt van zogenaamde Eagle Eye apparatuur. Dit is echter aan het protest comité. Het is geen automatisch recht van de schutter.

Hoofdstuk 9. BAANCONTROLES

Doorgaans worden wedstrijden verschoten op door de Nationale organen goedgekeurde schietbanen. In Nederland is dat de KNSA. In vrijwel alle landen bestaat een overkoepelende organisatie die toeziet op de juistheid van de afstanden en veiligheidsaspecten van de baan.
Ingeval op een militaire baan kan worden geschoten moeten de afstandpunten worden gemeten met de gebruikelijke apparatuur. (meetlint, geijkte afstandmeter).

Hoofdstuk 10. WEDSTRIJDOFFICIALS

Range-master: De persoon die de wedstrijd toelicht en inleidt. Deze geeft ook de diverse commando’s en bewaakt de tijd.

Range-officer: De persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op de schutters en de veiligheid. Werkt dus nauw samen met de Rangemaster. Vaak worden deze beide functies bekleed door dezelfde persoon. Bij grote wedstrijden zijn er meerdere officials.

Weigeren een opdracht van deze functionarissen op te volgen vormt een grond voor het van de baan verwijderen van de schutter.

Targetpersoneel: De enige personen die bevoegd zijn de geschoten wedstrijdkaarten en bijbehorende backerkaarten op te halen en op het telbureau af te leveren.

OVERIGE FUNCTIONARISSEN ZIJN:

Telbureau medewerkers: Deze zijn verantwoordelijk voor het scoren van de geschoten kaarten.

Protest commissie: Deze bestaat uit drie medeschutters die per wedstrijd dag worden benoemd. Soms wordt deze commissie ook jury genoemd. Zij beoordelen de protesten en doen een bindende uitspraak.

Kampioenschappen kennen een deelname van landen met één of meerdere teams per land. Hierbij hoort een team-captain. Deze is het aanspreekpunt voor de wedstrijdleiding en is de spreekbuis voor de deelnemende teamleden.

Voor het overige wordt verwezen naar het Championship Manual van de WBSF en desbetreffende hoofdstukken in het Rulebook van de ERABSF/WRABF. (Engelstalig)

Hoofdstuk11. REGELS VOOR BEPALING VAN DE RANGVOLGORDE

Deelname aan open internationale wedstrijden zoals die diverse Europese landen worden gehouden, staat Nederlandse schutters vrij.

Deelname aan Europese- en Wereldkampioenschappen zoals die worden gehouden onder auspiciën van de EBSF, WBSF, ERABSF en WRABF is niet mogelijk zonder het lidmaatschap van en aanmelding door de DBRSA. Afhankelijk van plaats en ruimte kan Nederland twee (2) tot drie (3) teams afvaardigen naar een kampioenschap.
Voor kleinkaliber geweer-wedstrijden bestaat een team uit drie (3) schutters, voor groot kaliber wedstrijden zijn dat vier (4) schutters. Bij overschrijding van dit aantal zullen resultaten uit eigen en open wedstrijden de deelname aan het Nederlands team bepalen.

De Europese grootkaliber geweerwedstrijden kennen een eigen ranking die wordt bijgehouden door de huidige president van de EBSF. Deze volledige ranking wordt eenmaal per jaar gepubliceerd op de website van de EBSF. Naar de website van EBSF

Hoofdstuk 12. RECORDS EN LIMIETEN

Deze worden door de NBRSA bewaakt, erkend en vastgelegd. Een record kan alleen worden erkend als de wedstrijd officieel en vooraf is aangemeld bij deze organisatie. Om een record erkend te krijgen dienen alle relevante targets en backer-kaarten gewaarmerkt door de wedstrijd organisatie te worden ingezonden.

Hoofdstuk 13. INSCHRIJFGELDEN EN PRIJZEN

Inschrijfgelden worden door de wedstrijd organisatie in het desbetreffende land vastgesteld en de daar geldende valuta. In Europa variëren deze van € 15,-- per geweer per afstand tot
€ 250,-- voor een wereldkampioenschap. Het inschrijfgeld wordt vermeld in de aankondiging van de wedstrijd.

PRIJZEN:

Als regel per wapen/per afstand de plaatsen 1, 2 en 3

Bij kleinkaliber per wapen/per afstand een X-waardering met de plaatsen 1, 2 en 3.

Het grootkaliber geweer kent eveneens prijzen voor de eerste 3 plaatsen per geweer per afstand. Tevens één prijs voor de kleinste geschoten groep per geweer per afstand. Daarnaast is er een prijs voor de beste aggregates (gemiddelden) op de twee afstanden Light Varmint en Heavy Varmint, de zogenaamde Grand Aggregate Light of Heavy, met eveneens een waardering voor de plaatsen 1, 2 en 3.

Het eindklassement wordt hier bepaald door de Two-gun Aggregate. Dit is het gemiddelde van alle resultaten per geweer/per afstand te samen.
Dit klassement kent de plaatsen 1, 2, 3, 4, en 5.

Hoofdstuk 14. LIMITERING DEELNAME WEDSTRIJDEN

Dit wordt bepaald door de grootte van de beschikbare baan. Voor kampioenschappen dient deze over minimaal 25 schietpunten te beschikken. De maximale schiet-tijd op een wedstrijddag is zes (6) uur. Hiervan mag worden afgeweken bij grootkaliber geweer wedstrijden. Indien het maximaal aantal deelnemers wordt overschreden wordt verdere inschrijving gesloten.

Bijlage 1

afbeelding 1

Bijlage 2

afbeelding 2

 

afbeelding 3

 

 

 

Related Articles

Information

All images are the property of DBRSA and/or the web developer.

None of the images can be used without explicit consent of DBRSA and/or the web developer.

Carousel