DBRSA Ranking reglement

DBRSA Ranking reglement

DBRSA Ranking Reglement

1 januari 2016; Versie 1

Download hier een PDF versie van het rankingreglement

 

De DBRSA kent een ranking per Benchrest discipline, de BR25(lucht) de BR50(KKG) en de BR 100/200.
In deze ranking wordt een overzicht van de DBRSA leden per discipline op volgorde van hun prestatieniveau bijgehouden.

Binnen de regels van de ranking worden de volgende begrippen en benamingen gedefinieerd:

Algemeen

Artikel 1

Ranking : Een ranglijst per Benchrest discipline op volgorde van het behaalde resultaat in een wedstrijd (nationaal of internationaal)

Gerankte schutter : Het DBRSA lid die voorkomt in het overzicht op de website.

Overzicht ranking : de lijst wordt gepubliceerd bij het wedstrijdoverzicht op de website onder “Ranking”

Ranking wedstrijden : de wedstrijden die meetellen voor de resultaten. Deze worden aan de leden toegezonden per e-mail bij aanvang van het seizoen.

Ranking seizoen : Alle outdoor wedstrijden die vallen binnen een lopend kalenderjaar.

Einduitslag : Deze wordt gepubliceerd op de website en aan de leden toegezonden door de secretaris van de DBRSA. Een plaats in de ranking geeft tevens toegang tot de titel Nationaal Kampioen.

Startscore Ranking : Deze start per kalenderjaar weer opnieuw met “0” Het Nederlands kampioenschap staat alleen open voor de DBRSA leden/schutters die in het voorafgaande jaar in de ranking voorkwamen.

Artikel 2

Een gerankte schutter is een schutter die in enig kalenderjaar voorkomt in de DBRSA ranking overzichten zoals gepubliceerd op de website van de DBRSA.

Artikel 3

De ranking wordt bijgehouden over de periode van 01-01 t/m 31-12 van enig kalenderjaar op basis van voorafgaand gepubliceerde wedstrijdagenda.

Artikel 4

Voor de BR 25 Lucht wordt de ranking bijgehouden in de Heavy Varmint klasse.
De ranking voor BR50 wordt eveneens bijgehouden voor de Heavy Varmint klasse.
Indien een wedstrijd wordt verschoten over 6 targets in de HV klasse tellen de resultaten van de beste dag.
Voor de GKG wedstrijden worden de resultaten van het eind klassement van de desbetreffende wedstrijd bijgehouden. Dit kan dus zowel de 2-gun in de 100/200M zijn als een 100/200/300 HV of LV of zelfs een enkele 100 meter HV.

Voorwaarden

Artikel 5.

Om in de ranking te worden opgenomen moet een schutter lid zijn van de DBRSA.

Artikel 6

Het aantal wedstrijden waaraan de schutter moet deelnemen voor een positie in de Ranking bedraagt minimaal vijf. De ranking geldt dan ook als een deelname aan de interne clubcompetitie zoals voorgeschreven in de eisen voor Certificering en de Circulaire WWM.

Artikel 7

De wedstrijden die meetellen voor de ranking worden jaarlijks uiterlijk januari gepubliceerd in een algemene kalender welke ieder lid wordt toegezonden per e-mail.

Artikel 8

De wedstrijden als bedoeld in artikel 7 worden jaarlijks door het bestuur van de DBRSA vastgesteld.

Artikel 9

Er is geen maximum aan het aantal wedstrijden waaraan door DBRSA schutters mag worden deelgenomen.

Artikel 10

Voor de vaststelling van het aantal voor de ranking in aanmerking genomen wedstrijden geldt een maximum van 5 waarbij de beste behaalde resultaten worden geteld.

Artikel 11

Onder de best behaalde resultaten als bedoeld in artikel 10 wordt verstaan:

Voor de BR25 lucht disciplines: het hoogst aantal punten gevolgd door het hoogst aantal mouches. Notatie xxx.mm

Voor de BR50 discipline: Het hoogst behaalde aantal punten gevolgd door het hoogst aantal mouches. Notatie xxx.mm.

Het gemiddelde eindresultaat wordt uitgedrukt in punten en in mouches, beiden op 1 decimaal afgerond.

Voor de BR 100/200 GKG disciplines geld de behaalde groepsgrootte in het eindklassement. Dit resultaat wordt afgerond op 1/1000 mm. Notatie: 00.0000. Bij een eindresultaat in het imperiale matenstelsel wordt een vermenigvuldigingsfactor toegepast van 27.77/25.4 om de waarde om te rekenen naar de metrische equivalent per 100/200 of 300 meter.

Artikel 12

Alle voor de ranking meetellende wedstrijden dienen te worden verschoten volgens de reglementen van de WBSF/WRABF. D.w.z. openlucht banen van 50 meter of bij GKG 100, 200 en 300 meter lengte.

Artikel 13

In bijzondere situatie kan het dagelijks bestuur van de DBRSA een vooraf opgenomen wedstrijd uit het overzicht schrappen wanneer door welke omstandigheid dan ook het wedstrijdverloop ernstig is geschaad. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een wedstrijd wordt gestaakt door omstandigheden en niet elke deelnemer zijn schietbeurten heeft kunnen voltooien.

Slotbepalingen

Artikel 14

Indien een schutter op 31 december van enig jaar niet heeft voldaan aan alle voorwaarden voor de ranking, zoals het aantal wedstrijden, wordt deze schutter niet vermeld in de einduitslagen.

Artikel 15

De ranking per 31 december of direct na de laatste meetellende wedstrijd indien die eerder Is verschoten, is de einduitslag van het desbetreffende ranking seizoen. Alleen schutters die voorkomen in deze einduitslag kunnen de titel Nederlands Kampioen verwerven op de NK wedstrijden in het daarop volgende kalenderjaar.

Related Articles

Information

All images are the property of DBRSA and/or the web developer.

None of the images can be used without explicit consent of DBRSA and/or the web developer.

Carousel